Tuyển nhân viên kinh doanh mực in và thiết bị máy văn phòng

QUYỀN LỢI

1. Lương khởi điểm: 4.000.000 VNĐ 
- Hoa Hồng: 10% giá trị sản phẩm
+ Sales tự chốt và chăm sóc khách hàng sau bán, hoa hồng sales nhận được là: 10% giá trị sản phẩm
+ Sales chỉ chốt và bàn giao lại cho bộ phận chăm sóc khách hàng, hoa hồng sales nhận được là: 10% giá trị sản phẩm

- Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ

2. Phụ cấp:
- Trợ cấp điện thoại: 200.000 - 500.000 VNĐ 
- Khác: Nếu ra ngoài hoặc phát sinh chi phí khác kê khai sẽ được trợ cấp 

3. Bảo hiểm:
- Thời điểm đóng BHXH, BHYT: Theo luật lao động (sau 3 tháng làm việc tại Hoàng Hà) 
- Yêu cầu đặc thù đối với nhân viên để được đóng bảo hiểm: làm việc tại doanh nghiệp từ 3 tháng trở lên

4. Chế độ đãi ngộ khác:
- Thưởng thành tích tháng, quý, năm, tháng lương 13; các ngày lễ, Tết.
- Thưởng nóng theo  tháng:
+ Đạt KPI của tháng thưởng: 1.000.000 VNĐ

- Được tham gia các khóa học đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng và kỹ năng phát triển bản thân, kiến thức chuyên môn về phân tích tài chính (lĩnh vực của công ty) 
- Lộ trình thăng tiến: xét tăng lương sau 3 tháng dựa trên KPI đạt được, chủ động trong việc thăng cấp.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chăm sóc nguồn khách hàng tự liên hệ với công ty (mỗi tháng khoảng 300 khách hàng liên hệ với công ty quan tâm về sản phẩm)

- Gọi điện chăm sóc, tìm kiểm nguồn khách hàng mới dựa trên DATA khách hàng công ty cung cấp

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Độ tuổi: 23 trở lên
- Giới tính: Nữ
- Trình độ học vấn: cao đẳng Trung Cấp (có thể fix nếu các bạn quyết tâm và thái độ tốt) 
- Ngoại hình: ưa nhìn 
- Kinh nghiệm: 6 tháng làm sales
- Kỹ năng cần có: chăm chỉ, nhiệt tình
- Trang thiết bị phục vụ công việc: laptop + Điện thoại smartphone + Điện thoại bàn

QUYỀN LỢI

1. Lương khởi điểm: 4.000.000 VNĐ 
- Hoa Hồng: 10% giá trị sản phẩm
+ Sales tự chốt và chăm sóc khách hàng sau bán, hoa hồng sales nhận được là: 10% giá trị sản phẩm
+ Sales chỉ chốt và bàn giao lại cho bộ phận chăm sóc khách hàng, hoa hồng sales nhận được là: 10% giá trị sản phẩm

- Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ

2. Phụ cấp:
- Trợ cấp điện thoại: 200.000 - 500.000 VNĐ 
- Khác: Nếu ra ngoài hoặc phát sinh chi phí khác kê khai sẽ được trợ cấp 

3. Bảo hiểm:
- Thời điểm đóng BHXH, BHYT: Theo luật lao động (sau 3 tháng làm việc tại Hoàng Hà) 
- Yêu cầu đặc thù đối với nhân viên để được đóng bảo hiểm: làm việc tại doanh nghiệp từ 3 tháng trở lên

4. Chế độ đãi ngộ khác:
- Thưởng thành tích tháng, quý, năm, tháng lương 13; các ngày lễ, Tết.
- Thưởng nóng theo  tháng:
+ Đạt KPI của tháng thưởng: 1.000.000 VNĐ

- Được tham gia các khóa học đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng và kỹ năng phát triển bản thân, kiến thức chuyên môn về phân tích tài chính (lĩnh vực của công ty) 
- Lộ trình thăng tiến: xét tăng lương sau 3 tháng dựa trên KPI đạt được, chủ động trong việc thăng cấp.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chăm sóc nguồn khách hàng tự liên hệ với công ty (mỗi tháng khoảng 300 khách hàng liên hệ với công ty quan tâm về sản phẩm)

- Gọi điện chăm sóc, tìm kiểm nguồn khách hàng mới dựa trên DATA khách hàng công ty cung cấp

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Độ tuổi: 23 trở lên
- Giới tính: Nữ
- Trình độ học vấn: cao đẳng Trung Cấp (có thể fix nếu các bạn quyết tâm và thái độ tốt) 
- Ngoại hình: ưa nhìn 
- Kinh nghiệm: 6 tháng làm sales
- Kỹ năng cần có: chăm chỉ, nhiệt tình
- Trang thiết bị phục vụ công việc (công ty cấp): laptop + Điện thoại smartphone + Điện thoại bàn

QUYỀN LỢI

1. Lương khởi điểm: 4.000.000 VNĐ 
- Hoa Hồng: 10% giá trị sản phẩm
+ Sales tự chốt và chăm sóc khách hàng sau bán, hoa hồng sales nhận được là: 10% giá trị sản phẩm
+ Sales chỉ chốt và bàn giao lại cho bộ phận chăm sóc khách hàng, hoa hồng sales nhận được là: 10% giá trị sản phẩm

- Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ

2. Phụ cấp:
- Trợ cấp điện thoại: 200.000 - 500.000 VNĐ 
- Khác: Nếu ra ngoài hoặc phát sinh chi phí khác kê khai sẽ được trợ cấp 

3. Bảo hiểm:
- Thời điểm đóng BHXH, BHYT: Theo luật lao động (sau 3 tháng làm việc tại Hoàng Hà) 
- Yêu cầu đặc thù đối với nhân viên để được đóng bảo hiểm: làm việc tại doanh nghiệp từ 3 tháng trở lên

4. Chế độ đãi ngộ khác:
- Thưởng thành tích tháng, quý, năm, tháng lương 13; các ngày lễ, Tết.
- Thưởng nóng theo  tháng:
+ Đạt KPI của tháng thưởng: 1.000.000 VNĐ

- Được tham gia các khóa học đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng và kỹ năng phát triển bản thân, kiến thức chuyên môn về phân tích tài chính (lĩnh vực của công ty) 
- Lộ trình thăng tiến: xét tăng lương sau 3 tháng dựa trên KPI đạt được, chủ động trong việc thăng cấp.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chăm sóc nguồn khách hàng tự liên hệ với công ty (mỗi tháng khoảng 300 khách hàng liên hệ với công ty quan tâm về sản phẩm)

- Gọi điện chăm sóc, tìm kiểm nguồn khách hàng mới dựa trên DATA khách hàng công ty cung cấp

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Độ tuổi: 23 trở lên
- Giới tính: Nữ
- Trình độ học vấn: cao đẳng Trung Cấp (có thể fix nếu các bạn quyết tâm và thái độ tốt) 
- Ngoại hình: ưa nhìn 
- Kinh nghiệm: 6 tháng làm sales
- Kỹ năng cần có: chăm chỉ, nhiệt tình
- Trang thiết bị phục vụ công việc: laptop + Điện thoại smartphone + Điện thoại bàn

QUYỀN LỢI

1. Lương khởi điểm: 4.000.000 VNĐ 
- Hoa Hồng: 10% giá trị sản phẩm
+ Sales tự chốt và chăm sóc khách hàng sau bán, hoa hồng sales nhận được là: 10% giá trị sản phẩm
+ Sales chỉ chốt và bàn giao lại cho bộ phận chăm sóc khách hàng, hoa hồng sales nhận được là: 10% giá trị sản phẩm

- Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ

2. Phụ cấp:
- Trợ cấp điện thoại: 200.000 - 500.000 VNĐ 
- Khác: Nếu ra ngoài hoặc phát sinh chi phí khác kê khai sẽ được trợ cấp 

3. Bảo hiểm:
- Thời điểm đóng BHXH, BHYT: Theo luật lao động (sau 3 tháng làm việc tại Hoàng Hà) 
- Yêu cầu đặc thù đối với nhân viên để được đóng bảo hiểm: làm việc tại doanh nghiệp từ 3 tháng trở lên

4. Chế độ đãi ngộ khác:
- Thưởng thành tích tháng, quý, năm, tháng lương 13; các ngày lễ, Tết.
- Thưởng nóng theo  tháng:
+ Đạt KPI của tháng thưởng: 1.000.000 VNĐ

- Được tham gia các khóa học đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng và kỹ năng phát triển bản thân, kiến thức chuyên môn về phân tích tài chính (lĩnh vực của công ty) 
- Lộ trình thăng tiến: xét tăng lương sau 3 tháng dựa trên KPI đạt được, chủ động trong việc thăng cấp.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chăm sóc nguồn khách hàng tự liên hệ với công ty (mỗi tháng khoảng 300 khách hàng liên hệ với công ty quan tâm về sản phẩm)

- Gọi điện chăm sóc, tìm kiểm nguồn khách hàng mới dựa trên DATA khách hàng công ty cung cấp

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Độ tuổi: 23 trở lên
- Giới tính: Nữ
- Trình độ học vấn: cao đẳng Trung Cấp (có thể fix nếu các bạn quyết tâm và thái độ tốt) 
- Ngoại hình: ưa nhìn 
- Kinh nghiệm: 6 tháng làm sales
- Kỹ năng cần có: chăm chỉ, nhiệt tình
- Trang thiết bị phục vụ công việc (công ty cấp): laptop + Điện thoại smartphone + Điện thoại bàn

Hình thức nộp hồ sơ:  Phỏng vấn qua điện thoại hoặc Trực tiếp 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Người liên hệ:  Hồ Minh Hiếu

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 Số 137 Hoa Bằng - Yên Hòa - Cầu Giấy

Email liên hệ: mucinhoangha@gmail.com

Điện thoại liên hệ: 024 3793 2697 - 37932698 - 0986 444 688 - 0929 996 998

 

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG

Tên công ty: Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tổng Hợp Hoàng Hà

Sơ lược về công ty: Công ty chuyên bán mực in chính hãng, đổ mực máy in, sửa máy in và sửa chữa máy tính. Cty Hoàng Hà được thành lập từ năm 2006 chuyên đi sâu vào lĩnh vực mực in, sửa chữa máy in, máy tính, đổ mực các loại. chúng tôi luôn hướng tới vị trí đứng đầu về lĩnh vực mực in nói riêng và ngành dịch vụ công nghệ nói chung. phương châm kinh doanh luôn hướng tới: " Cùng bạn đi tới thành công"

Địa chỉ: Tầng 2 số 137 Hoa Bằng - Cầu Giấy - Hà Nội

công ty hoàng hà tuyển nhân viên kinh doanh

Facebook

Youtube 

Tổng đài hỗ trợ 0986444688 0925996998

  •  Ms. Vân:

    0986444688 - 024 37932697 - số 53A, Ngõ 424 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

  •  Mr. Đạt:

    0365987595 - 0243 7932698 - 137 Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội

Hình thức thanh toán

Liên kết

Tên Doanh nghiệp:Nguyễn Hữu Huân

MST/ĐKKD/QĐTL:0102059919

s